Informasjonsmøte

Etter hvert informasjonsmøte skal dette skjemaet fylles ut og et eller flere bilder skal lastes opp på informasjonsmøteangementet på Workplace for at du skal motta poeng.