Nederland er et veldig demokratisk land, og på mange områder ligger de foran utviklingen sammenlignet med andre land. Det er et land der unge mennesker setter sitt preg på samfunnet, og hvor det legges mye vekt på livskvalitet og deltakelse sosialt og politisk. Men det betyr ikke at ting flyter; tvert imot, det nederlandske samfunnet er riktig og borgerlig. Nederlenderne elsker hjemmet og hagen veldig mye, og skjønnhet og renslighet preger landet.

Nederland er på størrelse med Norge, men har en befolkning på 15 millioner. innbyggere. Dette gjør Nederland til et av de tettest befolkede landene i verden. Landet er veldig vakkert og fargerikt, spesielt når tulipanmarkene blomstrer. Halvparten av Nederland ligger under havnivå på menneskeskapt land ved å skjerme mot Atlanterhavet med demninger. Bemerkelsesverdig er den delen av landet under havnivå tettere befolket enn den høyere østlige delen. Heldigvis har planlegging, så vel som en nasjonal preferanse for sykler fremfor biler, hjulpet kystbyene til å ikke føle seg overfylte.

En annen bidragsyter til varig fred er aksept av og ofte forrang for sosiale trender som senere utvikler seg i resten av verden, som homofilt ekteskap og aktiv dødshjelp. En av de eneste holdningene som kan gjøre nederlendere sint er faktisk at deres avslappede sosiale filosofi er feil.

Les mer om Nederland her

Nederlands ambassade 

AFS Nederland