Fra 20.-23. juni ble det avholdt tre avslutningsleirer for vertselevene skoleåret 2017/18. En ble avholdt på Haugen Gård på Oppdal, en på Fjell-Ly Leirsted utenfor Bergen og en på Utøya utenfor Oslo.

På leiren ble den siste av fire nye lederveiledninger på vertssiden testet ut. Ved hjelp av denne tok lederne på de tre forskjellige leirene elevene gjennom refleksjoner, samtaler og diskusjoner om året som har gått. Hva har de lært? Hvordan har de forandret seg? Hvordan har verdenssynet deres forandret seg? Reiser de hjem med noen nye verdier? De reflekterte også over hva som møter de tilbake i sendelandet. For noen vil overgangen gå fint, andre vil kanskje møte på et omvendt kultursjokk.

De tre leirene var fulle av et bredt spekter av følelser. Det ble følt på alt fra tristhet og nervøsitet til takknemlighet og spenning. Alle følelser ble møtt med forståelse, tålmodighet og en god klem. Det ble noen følelsesladde dager på leir, og avreisedagen 23. juni var ingen unntak.

AFS Norge takker vertsfamilier, lokalkontakter, oppfølgingsansvarlige, ledere og alle andre som har hjulpet oss med å følge elevene opp for et fantastisk år, og ønsker elevene masse lykke til videre på ferden!