Det brukte 163 internasjonale frivillige fra 33 ulike land forrige uke til å utforske, under den årlige sommerleiren for AFS-frivillige – Volunteer Summer Summit (VSS). Årets tema var forebygging av ekstremisme, og hvordan AFS kan bidra på dette området. Det er vår europeiske paraplyorganisasjonen for interkulturell læring, EFIL, som står bak.

Da Lars Gule, filosof og forsker på ekstremisme, gjestet vårt landsmøte i april, sa han at for å forebygge ekstremisme må vi blant annet jobbe systematisk med opplæring i kritisk tenkning, menneskerettigheter og demokrati. Videre må vi ha en anstendig offentlig debatt, og sikre både utdanning og arbeid til alle. Det må legges til rette for like muligheter, og en rettferdig verden uten diskriminering.  

Når vi hører hvilke tiltak som trekkes frem av Gule, så ser vi at dette er verdier AFS både deler og jobber aktiv med. I våre læringsmål for utvekslingselever og vertsfamilier har vi nedfelt eksempelvis kritisk tenkning, kulturforståelse og empati. Gjennom å jobbe aktivt med å nå disse målene så er vi bidragsytere i å skape globale medborgere som aktivt bruker sin interkulturelle og globale kompetanse i sine handlinger, tankemønstre og beslutninger. Vi er sikre på at den kompetansen de bygger opp gjennom deltakelse i AFS-programmer og aktiviteter bidrar til å bryte ned fordommer, og fremme idealer som rettferdighet, mangfold og fred.

 

Mange vil nok hevde at dagens verdensbilde bærer preg av polarisering, og at ekstreme holdninger i større grad slår røtter i samfunnet. AFS har jobbet for fred og rettferdighet i over 100 år. De siste 70 årene har det hovedsakelig vært gjennom utvekslingsprogrammer som har vokst seg større og mer mangfoldige med tiden. AFS Norge ønsker å markere sin posisjon som fredsorganisasjon, og vi ønsker å bruke vår interkulturelle og globale kompetanse til å utforske en tematikk vi dessverre hører mer om enn tidligere, nemlig ekstremisme.

På Utøya ble denne tematikken utforsket av 163 frivillige fra 10. – 15. juli, da volunteer summer summit ble arrangert for 11. gang. Leiren ga dem muligheten til å bruke og videreutvikle sin kompetanse og bidra til AFS’ formål på dagsaktuelle måter. Sommerleiren var spennende og givende, med utfordrende workshops. I tillegg har det selvsagt vært gøy, og nye vennskap har blitt dannet. AFS ønsker å  bekjempe intoleranse og urettferdighet gjennom interkulturell læring og global kompetanse, og under leiren har deltakerne fått mulighet til å utforske ulike måter å gjøre dette på. Blant annet har de lært at ekstremisme kan forebygges gjennom å jobbe systematisk med opplæring innenfor tematikk som kritisk tenkning, demokrati og menneskerettigheter. Dette er verdier og idealer i AFS og noe vi skal fortsette å jobbe med i tiden som kommer.