Reiser du på utveksling med AFS har du flere muligheter til å få stipend. AFS er godkjent av Lånekassen, og har tillegg vårt eget stipendfond. Under kan du lese mer om de ulike stipendmulighetene du har som utvekslingselev hos oss.

Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Stipend fra Lånekassen

Lånekassen har en ordning der det gis mulighet for å søke om stipend i forbindelse med utveksling til utlandet dersom man reiser på utveksling gjennom en godkjent organisasjon. Ordningen forutsetter at du får året i utlandet godkjent som VG2 her hjemme.

Stipendet er sammensatt av et utdanningsstipend (et grunnbeløp og eventuelt en behovsprøvd del) og et reisestipend som vil variere noe fra land til land. Mer informasjon får du ved å ta kontakt med skolen din eller med Lånekassen. For å søke om stipend må du fylle ut søknadsskjema (søknaden finner du på Lånekassen sine nettsider), og legge ved forhåndsgodkjenning fra skole/fylkeskommune i Norge, og bekreftelse på utveksling gjennom godkjent utvekslingsorganisasjon

Vi gjør oppmerksom på at AFS Norge ikke er ansvarlig for at deltakerne får utvekslingsåret sitt godkjent eller får stipend fra Lånekassen, men vi hjelper gjerne til med tips og råd i forhold til dette!

Les mer på Lånekassens nettsider

Godkjenning av skoleåret

Vi har laget en oversikt over hva som trengs for å få godkjent utvekslingsåret.

Les mer

AFS Norges stipendfond

For skoleåret 2018/19 kan du søke om landestipend og behovsprøvd stipend. En stipendnemnd vil vurdere søknadene og avgjøre hvem som får tildelt stipend. 

Landestipend

Informasjon om stipendland kommer snart!

For skoleåret 2018/2019 kan deltakere til (kommer snart) søke om stipend. Det vil bli delt ut stipend på mellom 5000 og 25 000 kroner til utvalgte søkere.

For at søknaden din skal bli vurdert må du:

  • ha søkt plass på AFS sitt utvekslingsprogram innen 15. april
  • fylle ut søknadsskjemaet
  • skrive et motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker å reise til det landet du søker deg til

Send stipendsøknaden til nor.stipend@afs.org. Merk e-posten med hvilket land du søker til.

Søknadsfrist 15. april 2018!

Behovsprøvd stipend

Stipendet er på opptil 25 000 kr., og varierer avhengig av behov og antall søkere. Tildeling av stipendet blir vurdert ut fra foreldres økonomi. Søkere som ønsker seg til utradisjonelle utvekslingsland, eller ikke får støtte fra Lånekassen, vil gis fortrinn.

For at søknaden din skal bli vurdert må du

  • ha søkt plass på AFS sitt utvekslingsprogram innen 15. mars
  • fylle ut søknadsskjemaet

Send stipendsøknaden til nor.stipend@afs.org. Merk e-posten med hvilket land du søker til.

Søknadsfrist 15. mars 2017!