Å ønske en utvekslingselev velkommen inn i familien for et skoleår, er en fin måte å lære om en ny kultur, og dele egen kultur og egne verdier på. Ungdommer er ofte flinke kulturelle ambassadører, og introduserer sine nye søsken og foreldre for skikker, tradisjoner og helligdager hjemmefra. Alt fra å tilberede måltider sammen til sightseeing, gir mulighet til å oppdage og forstå kulturelle – og andre – forskjeller.

  • At utvekslingseleven inviteres til å ta del i familiens dagligliv og aktiviteter.
  • At den samme omsorgen og støtten gis til utvekslingseleven som til andre medlemmer av familien.