Informasjon oppdateres fortløpende.

Asia

Avreise

Avreisedato: 25.august 2023.

 • Avreisebrev – kommer
 • Reiseinstruks – kommer
 • Avreiseinformasjon – kommer
 • Forsinket-bagasje

Hjemreisedato fra Hongkong er foreløpig satt til 23. juni 2024. Vi tar forbehold om endringer.

Visum

Mot en avgift på kr 2000 kan AFS hjelpe deltakere i visumprosessen. Vi sender deg liste over de skjemaene og dokumentene som du må fylle ut og signere (som sendes med visumsøknaden), sender deg riktig visumsøknad samt veiledninger på hvordan visumsøknaden og støttedokumentene skal fylles ut. Du er selv ansvarlig for å samle papirene for visumsøknaden, fylle ut og levere inn visumsøknaden, møte opp på intervju hos ambassaden når det er påkrevd og følge opp at søknaden godkjennes. Obs! Kostnaden for selve visumet og andre kostnader knyttet til visum kommer i tillegg.

Administrasjonsavgiften er ikke refunderbar.

For spørsmål om visum ta kontakt med AFS-kontoret ([email protected]).

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i.

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men skolene har veldig strenge krav når det gjelder vaksiner. Alle som skal til Hongkong må ta en tuberkulosetest og vaksine mot hepatitt A og B. For folkehelsinstituttets videre anbefalinger, se her.

Materiell fra vertslandet

Europa

Avreise

Avreisedato:

 • Avreisebrev – kommer
 • Reiseinstruks-BFL – kommer
 • Avreiseinformasjon – kommer
 • Forsinket-bagasje

Hjemreisedato:

Vi tar forbehold om endringer.

Visum

Til Belgia har det tidligere ikke vært behov for visum, for norske statsborgere. Dere vil bli kontaktet med informasjon, dersom det blir nødvendig å søke om visum eller oppholdstillatelse.

For spørsmål om visum ta kontakt med AFS-kontoret ([email protected]).

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i!

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men skolene har veldig strenge krav når det gjelder vaksiner.

Materiell fra vertslandet
 • Welcome to Belgia and Safety Tips – kommer

Latin-Amerika

Avreise

AFS Argentina & Uruguay har to avreisedatoer. Hvilken avreise man drar på avhenger av når man har fått tildelt vertsfamilie. Datoene er:

Første avreise: 25.august 2023
Andre avreise: 22.september 2023

 • Avreisebrev – kommer
 • Reiseinstruks – kommer
 • Avreiseinformasjon – kommer
 • Forsinket-bagasje – kommer

Hjemreisedato fra Argentina & Uruguay er foreløpig satt til 17. juli 2024. Vi tar forbehold om endringer.

Visum

Mot en avgift på kr 2000 kan AFS hjelpe deltakere i visumprosessen. Vi sender deg liste over de skjemaene og dokumentene som du må fylle ut og signere (som sendes med visumsøknaden), sender deg riktig visumsøknad samt veiledninger på hvordan visumsøknaden og støttedokumentene skal fylles ut. Du er selv ansvarlig for å samle papirene for visumsøknaden, fylle ut og levere inn visumsøknaden, møte opp på intervju hos ambassaden når det er påkrevd og følge opp at søknaden godkjennes. Obs! Kostnaden for selve visumet og andre kostnader knyttet til visum kommer i tillegg.

Administrasjonsavgiften er ikke refunderbar.

For spørsmål om visum ta kontakt med AFS-kontoret ([email protected]).

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i!

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men skolene har veldig strenge krav når det gjelder vaksiner. Gulfebervaksine og vaksine mot A og B anbefales. For folkehelsinstituttets videre anbefalinger, se her.

Materiell fra vertslandet

Nord-Amerika

Avreise

På grunn av strenge regler til dokumentasjon for utvekslingsorganisasjoner i USA, kan prosessen med å bekrefte vertsfamilie og skoleplass ta lang tid. Som informert, har AFS USA derfor valgt å ha to avreisedatoer, slik at elever som ikke har fått vertsfamilie og skoleplass i tide til første avreise i august, reiser i starten av september. Disse datoene er som følger:

Første avreise: 9.august 2023
Andre avreise: 7. september 2023

 • Avreiseinformasjon – kommer
 • Forsinket bagasje – kommer
 • Huskeliste USA – kommer

Hjemreisedatoer fra USA er foreløpig satt til mellom 17.juni og 1. juli 2024, og individuell avreisedato vil finne sted innen 2 uker fra skoleslutt på hver enkelt skole. Mer informasjon kommer.

Vi tar forbehold om endringer.

Visum og visumintervju

AFS Norge bistår i visumprosessen for de som har betalt tilleggstjenesten visumadministrasjon. Dere vil bli kontaktet med informasjon om hvilke dokumenter som er nødvendige for å søke visum.

De fleste AFSere til USA må gjennom et visumintervju på den amerikanske ambassaden i Oslo. Dere får mer informasjon om dette på e-post.

For spørsmål om visum ta kontakt med AFS-kontoret, [email protected].

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i!

Les om Sondre sitt år i Las Vegas sammen med Thom og Jim.

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men de ulike skoledistriktene har veldig strenge krav når det gjelder vaksinasjoner som må være på plass før man kan få skoleplass. Vi anbefaler likevel at alle tar vaksine for Hepatit A og B. Under finner du en detaljert oversikt over hvilke vaksiner du som deltaker må ha før programstart:

For folkehelsinstituttets videre anbefalinger, se her.

Belo USA Travels

Deltakere som er på AFS-program i USA vil få informasjon om Belo USA Travels gjennom AFS USA. Deltagelse på turer arrangert av Belo er et ekstratilbud, og er ikke en del av det ordinære AFS-programmet. Kostnadene i forbindelse med turene er ikke inkludert i programavgiften. AFSerne kan velge mellom ulike destinasjoner som Hawaii, New York og California. Alle turene anses som trygge av AFS. Ved spørsmål tilknyttet turene kontakt turoperatør på [email protected].

Materiell fra vertslandet