Refusjonskjema

Send inn skjemaet for å få refundert utlegg. Husk å legge ved kvitteringer med forklaring.

  • Norwegian account numbers only - 11 numbers/siffer
  • VIKTIG! - Alle utlegg må oppgis i norske kroner - Fullt navn på personen utgiften gjelder. Hvis det søkes refusjon for utlegg knyttet til andre enn deg selv må du oppgi personen det gjelder sitt fulle navn - Hvis bilaget gjelder reiseutgifter, må reisens formål oppgis - Hvis bilaget gjelder utlegg til feks. skoleskyss må måned/periode oppgis
  • Alle refusjoner må bekreftes med kvittering
  • Max. file size: 117 MB.
  • Max. file size: 117 MB.
  • Max. file size: 117 MB.
  • Max. file size: 117 MB.
  • Max. file size: 117 MB.