Bretur i Jotunheimen Wendy fra China(bor Drammen) og Myra (Wing Yan) NH16

Velkommen til AFS

Gjennom AFS kommer det rundt 140 ungdommer til Norge hvert år. Ved å ta del i en AFSer sitt år blir dere del av et enormt nettverk med over 360 000 deltakere og flere hundre tusen vertsfamilier og frivillige.

Som vertsfamilie kan vi love et år med spenning, utfordringer, noen ganger hjemlengsel for AFSeren, smil og latter, alvorlige samtaler, innsikt i et annet menneske, kunnskap om en fremmed kultur, innsikt i sin egen families væremåte og norsk kultur, og tårer når avskjedsdagen kommer. Det er da man kanskje aller best forstår at – ulikheter til tross – først og fremst er vi alle medmennesker, uansett hvor i verden vi bor, eller hvilken kultur vi tilhører.

Det er enda en stund til AFSerne ankommer Norge fredag 19 august, og til dere lørdag eller søndag samme helgen. Vi vil anbefale dere å følge med på disse nettsidene både før og etter ankomst. Vi minner også om at det er lurt å lese håndbøkene for vertsfamilier vi har sendt dere.

De som har tilgang til disse sidene er vertsfamiliene, lokalkontaktene og AFSerne selv. Alle lokalkontakter kan lese mer om sin rolle i «Side for lokalkontakter» i menyen til venstre. Lokalkontakten, AFSeren og vertsfamiliene kan finne informasjon til nedlasting under «nyttige dokumenter», også i menyen til venstre. 

Er det noe dere mangler? Ikke nøl med å si ifra til oss!

Velkommen som vertsfamilie, velkommen til AFS!

Study abroad – IND

Mulig innkalling til tuberkuloseundersøkelse

AFSere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose kan bli innkalt til obligatorisk tuberkuloseundersøkelse innen fire uker etter ankomsten til Norge. Plikten til tuberkuloseundersøkelse gjelder for tiden AFSere fra følgende land vi tar imot elever fra i år:

– Amerika: Bolivia, Brasil, Den dominikanske republikk, Guatemala, Honduras og Paraguay
– Asia: Indonesia, Kina og Thailand

Når AFSere fra disse landene har søkt politiet om oppholdstillatelse, skal politiet gi melding til kommunehelsetjenesten i den kommunen AFSeren skal oppholde seg. Kommunehelsetjenesten har da ansvar for å innkalle til de nødvendige undersøkelsene. Tuberkulosekontroll består vanligvis av en røntgenundersøkelse av lungene. Slik røntgenundersøkelse kan bare gjennomføres på sykehus eller godkjent røntgeninstitutt.

Undersøkelse for tuberkulose er gratis i Norge. Evt. reiseutgifter i forbindelse med røntgenundersøkelse dekkes også. AFSeren må ta med med pass til undersøkelsen.

For mer informasjon om tuberkolose og obligatorisk tuberkoloseundersøkelse, kan dere sjekke ut Smittevernhåndboken

Orienteringer og leire

Aktivitene under er nasjonale eller regionale AFS-arrangementer som er obligatoriske for alle AFSere.
AFS Norge er delt i 5 regioner – alle arrangementer etter ankomstleir del 1 er regionale.

Les mer

Skole

Education8

Skoleplasser

Det er ikke lenge til ankomst – og heller ikke til første skoledag! AFS Norge søker skoleplass til alle i samråd med vertsfamilie og lokallag. De fleste elever har nå fått skoleplass, men vi venter fremdeles på tilbakemelding fra noen skoler/inntakskontor og håper å få på plass de siste i løpet av uka.• Har dere fått bekreftelse direkte fra skolen, men ikke fått bekreftelse fra AFS? Kontakt oss!• Dersom skolen ikke har fått beskjed om at deres AFSer skal gå på skolen, kontakt oss!

Education6

Tips til første skoledag

AFSerne kommer til Norge fredag 19. august, og til vertsfamiliene den 20/21. august. Eleven vil ha første skoledag sammen med andre norske elever i uke 34. Både inntakskontor og skoler er informert om dette.  Første skoledag varierer fra fylke til fylke og derfor ber vi dere om å sjekke skolerute på skolen sine nettsider. Det kan uansett være greit å ta kontakt med skolen på forhånd for å avklare hvor og når AFser skal møte, og kanskje avtale et møte med rådgiver første skoledag for å avklare forventninger og utveksle informasjon. Vi anbefaler også at dere følger AFSeren til skolen denne dagen.

Noen generelle tips og påminnelser:
• Har lærer/rådgiver alle papirer fra AFS (søknad om skoleplass, informasjonshefte og kontaktinformasjon til vertsfamilien)?
• Hvilke fag ønsker eleven? Hva kan skolen tilby? AFSeren skal ha minimum 25 skoletimer i uka. Ved å gi AFSeren en kortere skoledag enn dette oppfyller man for det første ikke kravene til oppholdstillatelse, og for det andre gjør man dem en bjørnetjeneste.
• Har skolen en fadderordning for utvekslingselever?
• Oppfordre AFSeren deres til å snakke med læreren første dag, og å informere om at han/hun er der for å lære norsk, ikke engelsk!

Education10

Skoleskyss

På linje med norske elever skal det offentlige i de fleste fylker betale skoleskyss for AFS- elever som har mer enn seks kilometer skolevei. For elever med mellom fire og seks kilometer skolevei vil AFS betale for skoleskyssen. Er det mindre enn fire kilometer til skolen må AFSeren betale for eventuell transport selv. Vær oppmerksom på at regionale forskjeller kan forekomme. 

 

My beautiful picture

Skolebøker og leie av PC

AFSer får utlevert skolebøker på skolen på samme måte som de andre elevene. De fleste skoler tilbyr leie av PC på skolen. AFS Norge refunderer dette mot kvittering. Vi er klar over at noen fylker har innført ny PC-ordning. Vi har derfor bedt de utvekslingselevene som har mulighet til det å ta med seg laptop fra hjemlandet. Dere får beskjed fra oss om AFSeren din trenger en PC til skolen, og så finner vi en ordning. Les mer her. Andre skoleutgifter må AFS-eleven betale for selv.

Refusjon av utgifter

For refusjon av utgifter til skoleskyss og PC-leie, bruk refusjonsskjemaet under «Nyttige dokumenter». Kvitteringer må legges ved. AFS refunderer ikke penger til utenlandsk bankkonto.

Samtykke til at skolen kan dele informasjon med vertsfamilie og AFS
Alle AFSere som kommer til Norge og deres foresatte har signert et dokument som gir skolen tillatelse til å dele informasjon om hvordan utvekslingseleven klarer seg faglig og sosialt til både vertsfamilie og AFS.