Informasjon oppdateres fortløpende.

Asia

Avreise

ca. 23. august 2019.

Hjemreisedato fra Hongkong er foreløpig satt til 27. juni 2020. Vi tar forbehold om endringer.

  • Avreisebrev – kommer
  • Reiseinstruks – kommer
  • Avreiseinformasjon – kommer
  • Forsinket-bagasje
Visum

Om ønskelig kan AFS administrere visumprosessen opp mot ambassade/konsulat for deltakerne. Denne tjenesten koster 2000 kroner og må betales samtidig som innbetaling av garantibeløpet. Administrasjonsavgiften er ikke refunderbar. Direkte kostnader i forbindelse med visum/ oppholdstillatelse, sending av nødvendige papirer til visumsøknaden og attestering av disse er ikke inkludert i deltakeravgiften eller administrasjonsavgiften. Disse kostnadene kommer utenom.Les mer om visumkostnader i «Prisliste for visumkostnader».

For spørsmål om visum ta kontakt med Gudrun ([email protected]).

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i.

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men skolene har veldig strenge krav når det gjelder vaksiner. Alle som skal til Hongkong må ta en tuberkulosetest og vaksine mot hepatitt A og B. For folkehelsinstituttets videre anbefalinger, se her.

Materiell fra vertslandet

Europa

Avreise

23. august 2019.

Hjemreisedato fra Belgia er foreløpig satt til 11. juli 2020. Vi tar forbehold om endringer.

Visum

Til Belgia har det tidligere ikke vært behov for visum, for norske statsborgere. Dere vil bli kontaktet med informasjon, dersom det blir nødvendig å søke om visum eller oppholdstillatelse.

For spørsmål om visum ta kontakt med Gudrun ([email protected]).

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i!

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men skolene har veldig strenge krav når det gjelder vaksiner.

Materiell fra vertslandet
  • Welcome to Belgia and Safety Tips – kommer

Latin-Amerika

Avreise

Avreise: 22. August 2019

Hjemreisedato fra Argentina & Uruguay er foreløpig satt til 15. juli 2020. Vi tar forbehold om endringer.

Visum

Om ønskelig kan AFS administrere visumprosessen opp mot ambassade/konsulat for deltakerne. Denne tjenesten koster 2000 kroner og må betales samtidig som innbetaling av garantibeløpet. Administrasjonsavgiften er ikke refunderbar. Direkte kostnader i forbindelse med visum/ oppholdstillatelse, sending av nødvendige papirer til visumsøknaden og attestering av disse er ikke inkludert i visumadministrasjonsavgiften eller deltakeravgiften. Les mer om visumkostnader i «Prisliste for visumkostnader».

For spørsmål om visum ta kontakt med Gudrun ([email protected]).

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i!

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men skolene har veldig strenge krav når det gjelder vaksiner. Gulfebervaksine anbefales.

Materiell fra vertslandet

Nord-Amerika

Avreise

På grunn av strenge regler til dokumentasjon for utvekslingsorganisasjoner i USA, kan prosessen med å bekrefte vertsfamilie og skoleplass ta lang tid. Som informert, har AFS USA derfor valgt å ha tre avreisedatoer, slik at elever som ikke har fått vertsfamilie og skoleplass i tide til første avreise i august, reiser i starten av september. Disse datoene er som følger:

Første avreise: 7. August 2019
Andre avreise: 28. August 2019
Tredje avreise: 11. September 2019
Senere avreiser: 19. september og 26. september 2019

Bekreftelse flere avreiser USA  – underskrevet sammen med deltakeravtale. *HUSK last opp ny!*

Hjemreisedatoer fra USA er følgende:

  • For deltakere som er bosatt i statene New York og Connecticut er hjemreise 29. juni 2020
  • For deltakere som flyr via flyplassene Chicago (ORD) og New York (JFK), men er ikke plassert i statene New York og Connecticut er hjemreise 23. juni 2020
  • For alle andre er hjemreisedato 22. juni 2020.
  • Vi tar forbehold om endringer.
Visum og visumintervju

AFS Norge administrerer visumprosessen for de som har betalt tilleggstjenesten visumadministrasjon. Dere vil bli kontaktet med informasjon om hvilke dokumenter som er nødvendige for å søke visum.

Alle AFSere til USA må gjennom et visumintervju på den amerikanske ambassaden i Oslo. For de AFS Norge administrerer visumprosessen for vil visumintervjuet gjennomføres i starten av juni. Dere får mer informasjon på epost så snart dato og oppmøtetidspunkt er klart.

For spørsmål om visum ta kontakt med Gudrun ([email protected]).

Plassering i vertsfamilie

I utgangspunktet håper vi at alle AFSere er åpne for ulike typer vertsfamilie, da noe av målet med et AFS-år er å oppleve nettopp det som er annerledes. Vertsfamilier kommer i alle former og farger – familier med barn, par uten barn, foreldre av samme kjønn, enslige, osv. Vi ønsker at våre vertsfamilier – på samme måte som våre deltakere – skal speile mangfoldet i det samfunnet og den verden vi bor i!

Les om Sondre sitt år i Las Vegas sammen med Thom og Jim.

AFS USA vil gjerne vite hvilke plasseringer du synes er ok. Fyll gjerne ut dette skjemaet, så videreformidler vi informasjonen til dem.

Vaksiner

AFS krever ingen vaksiner av deltakere, men de ulike skoledistriktene har veldig strenge krav når det gjelder vaksinasjoner som må være på plass før man kan få skoleplass.

Under finner dere en detaljert oversikt over hvilke vaksiner du som deltaker må ha før programstart.

Alle som skal til USA må ta en tuberkulosetest. BCG-vaksine er derimot ikke nødvendig.

Belo USA Travels

Deltakere som er på AFS-program i USA skal nå ha fått informasjon om Belo USA Travels gjennom AFS i vertslandet. Deltagelse på turer arrangert av Belo er et ekstratilbud, og er ikke en del av det ordinære AFS-programmet. Kostnadene i forbindelse med turene er ikke inkludert i programavgiften. AFSerne kan velge mellom ulike destinasjoner som Hawaii, New York og California. Alle turene anses som trygge av AFS. Ved spørsmål tilknyttet turene kontakt turoperatør på [email protected]  

Materiell fra vertslandet