years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Bli kjent med Italia på en 5 uker lang mini-utveksling!

AFS Italia inviterer til 5 uker med språk, kultur og opphold hos en vertsfamilie. Eventyret begynner med 5 dager i Toscana, inkludert et kort språkkurs og innføring i italienske tradisjoner. Du får også ha mulighet til å besøke Pisa, Firenze, og andre vakre områder ved kysten, sammen med frivillige i AFS. Fra Toscana reiser du videre til vertsfamilien din, hvor du vil bli rundt fire uker. Du kan få vertsfamilie i hele Italia, og du vil delta i familiens hverdag og ulike aktiviteter.

Oppholdet avsluttes med 3 dager i Roma, hvor du møter igjen resten av deltakerne. I Roma vil dere besøke «Fori Imperiali» (keiserforaene), Colosseum, Vatikanet, St.Peterskirken, og mange andre historiske steder. Dere får også snakket om oppholdet med de frivillige, som følger dere tett hele tiden.

Les mer om Italia 

Hva er inkludert i prisen?

 • Individuell oppfølging av søknaden din. AFS Norge er tilgjengelige til å hjelpe deg underveis i søknadsprosessen, og svarer gjerne på eventuelle spørmål du måtte ha.
 • Intervju. Alle søkere skal ha et intervju som del av søknadsprosessen. Intervjuet foregår på norsk.
 • Informasjonsmateriell. Du får tilsendt informasjonsmateriell både fra AFS Norge og AFS i landet du skal reise til.
 • Forsikring. AFS har en egen helseforsikring for sine deltakere. Forsikringen gjelder fra avreise Gardermoen.
 • Oppfølging i Norge og i vertslandet. Administrasjon og eventuell individuell oppfølging både i Norge og i vertslandet er selvfølgelig inkludert. AFS-kontoret både her og i vertslandet er tilgjengelig 24 timer i døgnet i tilfelle krise.
 • Kost og losji, samt transport ved programaktiviteter.
 • Visumadministrasjon. AFS hjelper deg med å få visumpapirene i orden, og koordinerer visumsøknaden mellom deg og ambassade/konsulat. OBS! Du må selv sørge for å skaffe deg pass som er gyldig i minst seks måneder etter programslutt. Kostnaden for selve visumet er ikke inkludert.

Hva kommer i tillegg?

 • Søkergebyr (500 kr)
 • Medlemskontigent i AFS (75 kr)
 • Legesjekk og eventuelle vaksiner. I forbindelse med søknaden og deltakelse på programmet, må du innom legen, og  kanskje ta vaksiner.
 • Lommepenger
 • Reise
 • Visum. Selve kostnaden for visumet og eventuell legalisering/oversettelse av dokumenter, samt mulig reise/overnatting ved intervju på aktuell ambassade (visumintervju gjelder kun noen få land).
 • Avbestillingsavgift. AFS tilbyr en frivillig avbestillingsavgift. Avbestillingsavgiften er på 1500 kr., og må betales samtidig som innbetaling av garantibeløpet. Betalt avbestillingsavgift gir rett til refusjon av innbetalt deltakeravgift, med fradrag av garantibeløpet, dersom man blir forhindret fra å dra på grunn av alvorlig sykdom/dødsfall i nærmeste familie. Legeattest må fremvises.

Greit å vite

 • Du må være mellom 15 år 3 måneder og 18 år 0 måneder når programmet starter.
 • Det er vanlig å røyke i Italia, så deltakere på programmet må forvente å være i kontakt med røyk, også innendørs.
 • Det kan være vanskelig å finne vertsfamilier til vegetarianere.

AFS Norge tar forbehold om endringer.