years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Velkommen til fantastiske Costa Rica!

AFS Costa Rica ønsker deg velkommen til å tilbringe noen sommeruker sammen med andre ungdommer for å lære mer om landet og språket, og oppleve mye nytt.

7 uker i Costa Rica!

De første 2 ukene tilbringer du på en språkskole som også er en økologisk gård hvor du får spanskundervisning sammen med andre internasjonale studenter. Kurset består av 60 timer spansk på 3 ulike nivå. I tillegg vil det være tilbud om ulike aktiviteter på gården og i nærområdet.

Etter de 2 første ukene vil du i 5 uker bo hos en lokal vertsfamilie og gå på en vanlig videregående skole. Ved å bo hos en vertsfamilie får du rikelig anledning til å praktisere de nye glosene du lærer deg, og til å få innblikk i costarikansk hverdagsliv.

Vi tar forbehold om endringer.

Les mer om Costa Rica

Hva er inkludert i prisen?

 • Individuell oppfølging av søknaden din. AFS Norge er tilgjengelige til å hjelpe deg underveis i søknadsprosessen, og svarer gjerne på eventuelle spørmål du måtte ha.
 • Intervju. Alle søkere skal ha et intervju som del av søknadsprosessen. Intervjuet foregår på norsk.
 • Informasjonsmateriell. Du får tilsendt informasjonsmateriell både fra AFS Norge og AFS i landet du skal reise til.
 • Forsikring. AFS har en egen helseforsikring for sine deltakere. Forsikringen gjelder fra avreise Gardermoen.
 • Oppfølging i Norge og i vertslandet. Administrasjon og eventuell individuell oppfølging både i Norge og i vertslandet er selvfølgelig inkludert. AFS-kontoret både her og i vertslandet er tilgjengelig 24 timer i døgnet i tilfelle krise.
 • Kost og losji, samt transport ved programaktiviteter.
 • Visumadministrasjon. AFS hjelper deg med å få visumpapirene i orden, og koordinerer visumsøknaden mellom deg og ambassade/konsulat. OBS! Du må selv sørge for å skaffe deg pass som er gyldig i minst seks måneder etter programslutt. Kostnaden for selve visumet er ikke inkludert.

Hva kommer i tillegg?

 • Søkergebyr (500 kr)
 • Medlemskontigent i AFS (75 kr)
 • Legesjekk og eventuelle vaksiner. I forbindelse med søknaden og deltakelse på programmet, må du innom legen, og  kanskje ta vaksiner.
 • Lommepenger
 • Reise
 • Visum. Selve kostnaden for visumet og eventuell legalisering/oversettelse av dokumenter, samt mulig reise/overnatting ved intervju på aktuell ambassade (visumintervju gjelder kun noen få land).
 • Avbestillingsavgift. AFS tilbyr en frivillig avbestillingsavgift. Avbestillingsavgiften er på 1500 kr., og må betales samtidig som innbetaling av garantibeløpet. Betalt avbestillingsavgift gir rett til refusjon av innbetalt deltakeravgift, med fradrag av garantibeløpet, dersom man blir forhindret fra å dra på grunn av alvorlig sykdom/dødsfall i nærmeste familie. Legeattest må fremvises.

Greit å vite

 • Du må være mellom 14 år 6 måneder og 17 år 10 måneder når programmet starter.
 • Du trenger ikke kunne spansk for å delta på programmet.
 • Det er vanlig med husdyr, og klimaet Costa Rica er fuktig, støvete og varmt. Dette er noe allergikere bør ha i bakhodet. Det er utfordrende å finne vertsfamilier uten husdyr.
 • Har du sykdommer/allergier som krever spesiell oppfølging eller tilrettelegging, er det lurt å ta kontakt med oss før du søker.
 • Det er utfordrende å finne vertsfamilier til vegetarianere, eller søkere med andre diettrestriksjoner.

AFS Norge tar forbehold om endringer.