years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Gjennom dette prosjektet vil du jobbe i samarbeid med bønder og ta i bruk bærekraftige landbruksmetoder.

Utfordringer knyttet til matsikkerhet utgjør et stort problem for store deler av Indias befolkning. Til tross for store fremskritt innenfor landbrukssektoren, går mange mennesker fortsatt sultne til sengs eller lever under trusselen om mangel på mat. Nedbrytningen av naturressurser er en stor bekymring, da det påvirker levebrødet til fattige i rurale områder. For å trygge matsikkerheten er det viktig at matproduksjonen øker, at det kan produseres mer mat per arealenhet, uten at det går utover bæreevnen til miljøet. Med dette bakteppet utgjør bærekraftig landbruk en av de mest effektive måtene å takle utfordringene man står ovenfor på landsbygda. Bærekraftig landbruk består av et sett driftspraksiser som er utviklet for å unngå at jordkvaliteten forringes, og kan til og med bidra til å forbedre jordkvaliteten, fruktbarheten og avlingene. Dette skal skje innenfor rammer som opprettholder det biologiske mangfoldet, som er økonomisk realiserbare og sosialt akseptabelt for innbyggerne.

Praktisk informasjon knyttet til programmet:

 1. Orientering: Programmet vil starte med en ukes lang orientering som forbereder deg for resten av ditt opphold i India. Kursoppstart er første mandag i hver måned. Denne ankomstorienteringen vil bli avholdt i Kundapur. Vi ber derfor deltakerne om å bestille sine ankomstbilletter til Mangalore Airport. Programdetaljer vil bli sendt til deg minst en måned i forveien.
 2. Prosjektmøter: En gang i måneden arrangeres det et møte for alle frivillige hvor det diskuteres personlig utvikling og eventuelt nye oppgaver, samt deles av erfaringer og utfordringer. Dette er en flott anledning til å evaluere påbegynte prosjekter og spille på ressursene til de andre i nettverket for tips til videre administrasjon av prosjektene dine.
 3. Oppfølging og rapportering: Du vil bli tildelt en koordinator ved ankomst i India, som vil gi deg en-til-en-veiledning. Koordinatoren vil støtte deg i prosjektet ditt og overvåke fremdriften mens du jobber som frivillig. Du vil møte koordinatoren din ved ankomst. Deretter vil du etter to uker har en oppfølgingssamtale på telefon hvor dere diskuterer fremdrift og eventuelle utfordringer du har støtt på i ditt arbeid. I løpet av den tredje uken vil koordinatoren besøke deg på prosjektområde for å evaluere arbeidet. Det forventes at du fyller ut nødvendige skjemaer knyttet til prosjektaktivitetene underveis, samt skriver en månedlig rapport.
 4. Endelig evaluering: Det forventes at du fullfører og sender inn en tilbakemeldingsrapport og endelig evalueringsrapport ved programslutt. Disse rapportene skal beskrive arbeidet ditt, fremdrift, problemer, løsninger og forslag til videre utvikling. Rapportene vil tjene som verdifulle referansedokumenter for nye frivillige, og gjør det mulig å utvikle og forbedre prosjektet.

Dette prosjektet tilbys samarbeid med organisasjonen FSL i India.
Vi tar forbehold om endringer. 

Detaljer om programmet

 • Programtype
  • Volunteering
 • Sted
 • Gruppeprogram eller individuelt program
  Individuelt
 • Programfokus
  • Arbeid med bønder, og de tilknyttede organisasjonene, og ta i bruk bærekraftige og/eller økologisk landbruksmetoder
  • Arbeid med å skape økt samfunnsbevissthet rundt viktigheten av bærekraftig landbruk
  • Jobb praktisk med temaer som biologisk mangfold, vannforvaltning, økologisk landbruk, skadedyrkontroll og næringsinnhold i mat
  • Tilrettelegg for opplæring og kapasitetsbygging, samt jobb med undersøkelser og dokumentering knyttet til arbeidsteknikker

Hva er inkludert?

 • Vertsfamilie
 • 24/7 Vakttelefon
 • Måltider
 • Hjelp og oppfølging
 • Global Competence Certificate
 • Forberedende materiell
 • Camper og orienteringer
 • Tilgang til AFS-nettverket
 • Internasjonal organisasjon
 • 70 års erfaring
 • Lokal kontaktperson
 • Henting på flyplass
 • Hjelp med visumsøknad
 • Helseforsikring
 • Interkulturelle læringsaktiviteter
 • Prosjektmateriell

Hva er du ansvarlig for

 • Reise
 • Lokaltransport
 • Pass og visum
 • Lommepenger
 • Vaksinasjoner