years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Forutsetninger for deltagelse

 

  • Du må være mellom 16 år 0 måneder og 17 år 6 måneder når programmet starter.
  • AFS New Zealand krever basiskunnskaper i engelsk for å kunne søke til New Zealand.
  • Utvekslingselever kan bli plassert i alle regionene i landet. De fleste bor hos familier som tilhører middelklassen.
  • Det er vanlig med husdyr i New Zealand, og det er en lang pollensesong. AFS i New Zealand kan derfor ikke garantere plass til allergikere eller søkere som av andre grunner ikke kan bo med husdyr.
  • Søkere med strenge diettrestriksjoner vil ikke bli godkjent. Vegetarianere må regne med å lage sin egen mat da rødt kjøtt er vanlig kost.
  • Røykere vil ikke bli godkjent.
  • Generelle krav til godkjenning av søkere finner du her.
  • AFS Norge tar forbehold om endringer.

Les mer om New Zealand