years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Bli med på å bevare det mangfoldige dyrelivet

På denne unike ekspedisjonen til et av Costa Ricas frodige naturvernsområder langs kysten, vil du sammen med frivillige fra hele verden arbeide med å verne det lokale biomangfoldet. Du vil ha din base i nasjonalparken Tortuguero i nordøst, og bidra i det daglige arbeidet med å bevare det mangfoldige dyrelivet i området. Gjennom å delta i kartleggingsarbeidet knyttet til ulike arters populasjon, slik som jaguaren, ulike fugler og skilpadder, vil du kunne utvikle en større forståelse for det økosystemet som du er omgitt av og utgjør en del av.

Praktiske ferdigheter og spesifikk kunnskap er en viktig del av dette programmet. Du vil motta all den opplæringen du har behov for knyttet til alle arter og innsamlingsmetoder for å kunne gjennomføre dette på en god måte, samtidig som at du får god erfaring med å arbeide ute i felt.

En typisk dag i Jalova

 • 05:00/06:00 – Frokost
 • 06:00-10:00 – Første runde med feltarbeid
 • Lunsj
 • 13:00-16:00 – Andre runde med feltarbeid
 • Middag

Når man har kvelds- og nattpatruljering for å følge opp skilpaddebestanden, foregår dette mellom kl. 20:00/21:00 og kl. 02:00. I de tilfellene vil man ha formiddagen fri dagen etter for å kunne sove ut. Én observasjonsrunde i uka utgår til kjøkkenarbeid.

Hverdagene vil bestå av 2 runder med feltarbeid om dagen der man utfører de nødvendige observasjonene og innsamlingene for det spesifikke området eller arten man er tildelt. Dette gjelder alle dager utenom fredagsettermiddager og lørdager, da har man fri. Feltarbeid knyttet til fôringsatferden til jaguaren og enkelte kartleggingsprosjekter knyttet til andre artspopulasjoner vil kunne innebære en gåtur på nærmere 20 km én gang i uken. Da vil man man både samle inn data underveis på turen og samtidig innhente data fra viltkameraene og analysere disse.

Prosjektets hovedfokusområder

 • Arbeid med bevaring av skilpaddebestander ved å benytte internasjonale protokoller for å identifisere ulike arter. Blandt dem skilpaddetypene greens, leatherbacks og hawksbills. Dette arbeidet foregår i sesongperioden mellom slutten av mars til oktober.
 • Arbeid med overvåking og identifisering av ulike tropiske arter som utgjør det biologiske mangfoldet i området, både amfibier, fugler, pattedyr og reptiler. Ulike teknikker vil bli benyttet for innsamling av riktig informasjon fra regnskogen.
 • Innsamling av avfallsprodukter (ekskrementer) fra ulike dyrearter for å kunne gjennomføre genetiske studier.
 • Rapportering av innhentet data inn i programmets database.

Fysiske krav og områdeinformasjon

Det er en fordel å være i grei fysisk form, da en del av kartleggingsarbeidet forutsetter dagslange gåturer. Stedet er også kun tilgjengelig med båt, og grunnet sterke strømmer i vannet, vil det kun være begrenset tilgang ved grunnere områder.

Dette programmet tilbys i samarbeid med organisasjonen GVI.
Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Detaljer om programmet

 • Programtype
  • Volunteering
 • Sted
 • Gruppeprogram eller individuelt program
  Individuelt
 • Programfokus
  • Lære om biomangfoldet i området
  • Utforske det unike dyrelivet
  • Utforske området med båt
  • Eksotiske karibiske øyer
  • Erfaring med feltarbeid
  • Kartlegging av hekkeområder for skilpadder

Hva er inkludert?

 • Delt bolig
 • 24/7 Vakttelefon
 • Måltider
 • Hjelp og oppfølging
 • Global Competence Certificate
 • Forberedende materiell
 • Tilgang til AFS-nettverket
 • Internasjonal organisasjon
 • 70 års erfaring
 • Lokal kontaktperson
 • Henting på flyplass
 • Hjelp med visumsøknad
 • Helseforsikring
 • Interkulturelle læringsaktiviteter
 • Prosjektmateriell

Hva er du ansvarlig for

 • Reise
 • Lokaltransport
 • Pass og visum
 • Lommepenger
 • Vaksinasjoner