years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Delta i arbeidet med å verne om et knippe av de største pattedyrene i Sør-Afrika

Reis til et av de store Big Five reservatene i Sør-Afrika for å arbeide i et internasjonalt team med å verne om noen av våre største pattedyr. Du vil få lære å spore de ville dyrene i deres naturlige habitat, studere deres atferd og bli bedre kjent med noen av de karismatiske artene, blant dem løven, leoparden, elefanten og neshornet.

Praktiske ferdigheter og spesifikk kunnskap er en viktig del av dette programmet. Du vil motta all den opplæringen du har behov for knyttet til alle arter og innsamlingsmetoder for å kunne gjennomføre dette på en god måte, samtidig som at du får god erfaring med å arbeide ute i felt.

Hverdagene i Limpopo
Du vil kunne engasjere deg i frivilligarbeid 6 dager i uken, med hovedfokus på

 • Overvåkning av rovdyr, blant dem hyener og leoparder
 • Overvåkning av rovdyrdistribusjonen og generell atferd, som spising, konkurrranse og bærekraftig populasjon
 • Overvårking av hyener, leoparder og elefanter
 • Feltarbeid knyttet til populasjonsdistribusjonen og spiseatferden til ulike arter
 • Overvåkning av nesehornpopulasjonen
 • Utføre målinger og analyser knyttet til bærekraftig utvikling, populasjonsdistribusjoner og kjønns- og aldersfordeling blant ulike arter

Ser du etter et mer spesifikt fokus under oppholdet ditt?
Det er mulighet for å spesifisere i søknaden dersom man ønsker å ha et mer spisset arbeidsfelt underveis i oppholdet. Her kan man velge mellom følgende;

 • South Africa Anti Rhino Poaching: I tillegg til å kunne engasjere deg i de overnevnte aktivitetene, vil du arbeide tett med internshipkoordinatoren og delta på undervisning knyttet til ulovlig jakt på nesehorn. Du vil også assistere på løpende fundraisingprosjekter knyttet til vern av den kritisk truede nesehornbestanden.
 • South Africa Elephant Research: Du vil få mulighet til å arbeide tett sammen med vitenskapsansvarlige med pågående forskningsprosjekter på elefantbestanden. Det vil være et spesifikt fokus på å administrere data på elefantbestander, slik som arealutnyttelse, utvikling av identifikasjonssett, atferdsstudier og utvikling av arbeidsmetoder i forbindelse med minkende areal for elefantbestanden. Dette prosjektet utføres i samarbeid med Elephants Alive, som har vært engasjert i vern av elefanter i mer enn 20 år.
 • South Africa Big Cat Research: Du vil også her arbeide tett med vitenskapsansvarlige, men i forbindelse med pågående forskningsprosjekter på store kattedyr, som løve og leopard. Fokuset vil ligge på å administrere data på store kattedyr, slik som arealutnyttelse, utvikling av identifikasjonssett og atferdsstudier. Prosjektene utføres i samarbeid med Endangered Wildlife Trust og Panthera som er ansvarlige for overvåkning av kattedyrpopulasjonene i Sør-Afrika og store i deler av verden.
 • South Africa Cheetas: I tett samarbeid med vitenskapsansvarlige vil du engasjere deg i pågående forskningsprosjekter på geoparden spesifikt. Fokuset vil ligge på å administrere viltkameraer og data på blant annet arealutnyttelse og atferdsundersøkelser knyttet til mat, jakt og formering. Prosjektene utføres i samarbeid med Endangered Wildlife Trust som forvalter populasjonen av geoparden i Sør-Afrika.

Dette programmet tilbys i samarbeid med organisasjonen GVI.
Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Detaljer om programmet

 • Programtype
  • Volunteering
 • Sted
 • Gruppeprogram eller individuelt program
  Individuelt
 • Programfokus
  • Overvåkning av rovdyr
  • Lære å spore ville dyr
  • Utforske nærliggende områder

Hva er inkludert?

 • Delt bolig
 • 24/7 Vakttelefon
 • Måltider
 • Hjelp og oppfølging
 • Global Competence Certificate
 • Forberedende materiell
 • Camper og orienteringer
 • Tilgang til AFS-nettverket
 • Internasjonal organisasjon
 • 70 års erfaring
 • Lokal kontaktperson
 • Henting på flyplass
 • Hjelp med visumsøknad
 • Helseforsikring
 • Interkulturelle læringsaktiviteter
 • Prosjektmateriell

Hva er du ansvarlig for

 • Reise
 • Lokaltransport
 • Pass og visum
 • Lommepenger
 • Vaksinasjoner