De siste ukene har AFS Internasjonal utveksling og alle våre AFS Partnere over hele verden jobbet hardt med å kartlegge situasjonen, og vi planlegger nå for å få til utveksling skoleåret 2020/21. Verden åpner gradvis, og alle vi som er en del av AFS, ikke minst våre frivillige, gleder seg til å legge til rette for relasjoner på tvers av kulturer igjen.

Noen utvekslingsopphold kan imidlertid komme til å se litt annerledes ut. AFS vurderer kontinuerlig omstendighetene i hvert land. Noen land kan kreve en senere programstart enn først planlagt, og det kan hende det ikke er mulig å reise til spesifikke land på grunn av sikkerhetsbegrensninger eller et svekket helsesystem. Dette kan medføre at færre elever enn planlagt får reist på utveksling i år. Vi kan ikke forutsi nøyaktig hva som vil skje før programmene starter. Men, vi jobber med alle våre AFS-partnere, og vil være sikre på at all informasjon kommer raskt, samt er riktig og oppdatert. Det er vanskelig for oss å skulle gi et svar som gjelder spesifikke land og elever, da koronasituasjonen varierer fra land til land.

AFS Norge tilbyr utveksling til høsten, men til færre land og med tilrettelagt reisedato

AFS Internasjonalt jobber nå med å kartlegge alle partnere og deres evne til å ta imot elever i høst. I flere land begynner samfunnene å gjenåpnes seg, familier melder seg som vertsfamilie og skolene er på vei tilbake til normalen. AFS Norge og internasjonalt forholder seg til myndighetenes råd, nasjonale og internasjonale begrensninger for innreise, mulighet for visum, helsevesenets kapasitet og tilgjengelige flybilletter / ev. tog for fly.

Ingen får reise på utveksling om det ikke er trygt

Vi skjønner at situasjoner er vanskelig, og vi skulle alle ønske at ting var mer avklart. Det er mye usikkerhet i bildet. Vi vil forsikre om at dersom vi sender elever på utveksling, er det fordi vi mener det er en trygg avgjørelse, og at vi vet at våre AFS partnere både har kapasitet og evne til å sørge for et sikkert utvekslingsår.

Spørsmål og svar

1.Fortsetter AFS søknadsprosessen som planlagt for høstens utveksling? 

Ja, vi fortsetter som planlagt.

2.Hva skjer hvis vertslandet mitt fremdeles er stengt på grunn av coronavirus ved avreise?

Vi forventer at krisen er over i mange land ved avreise i høst. Hvis et enkelt land må stenge for utvekslingsstudenter, vil vi snakke med de det gjelder om utsatt avreise eller bytte av land. Hvis alle land, mot formodning, fortsatt er stengt innen avreise, og vi ikke kan tilby den tjenesten vi har solgt, vil alle få pengene tilbake.

3.Hva om ungdommene kommer hjem allerede etter noen måneder på grunn av at korona blusser opp igjen? Får vi da noen penger tilbake?

Situasjonen er så ny og unik for oss alle at vi ikke kan bestemme oss for dette på nåværende tidspunkt. Det er imidlertid klart at vi kun vil sende ungdommene ut dersom situasjonen er trygg, og når vi kan forvente at det vil være slik i en lengre periode.

4.Hvor sent kan man avlyse programmet?

Dersom det viser seg at et program i et gitt land ikke kan starte som planlagt, vil vi umiddelbart kontakte de det gjelder. Det er vanskelig å si noe om når dette kan skje, men vi jobber nå for at programmene i så stor grad som mulig skal gjennomføres som planlagt.

5.Skal man takke ja eller nei til skoleplass i Norge? 

Det viktig at man svarer ja til tilbudet om skoleplass, slik at man har plassen hvis det ikke skulle bli noe av utvekslingen til høsten. Det kan videre være hensiktsmessig å avklare med inntakskontoret i eget fylke/egen skole om hvordan du skal gå fram dersom det viser seg at det blir utveksling likevel og man har takket «ja» til skoleplass i Norge. Dette kan gjøres i god tid i forveien. Det er viktig at man har en dialog med inntakskontoret ditt, spesielt dersom avklaringen om det blir utveksling eller ikke kommer sent, og kanskje til og med etter skolestart i Norge.

6.Dekker helseforsikringen deres ungdommer som blir syke av korona under oppholdet?

Ja, helseforsikringen vår dekker behandling av all plutselig sykdom under oppholdet, inkludert korona. Du kan lese mer om vår forsikring i heftet om Praktisk informasjon her.

7.Gjør koronakrisen det vanskeligere å finne vertsfamilier?

Det hele er fremdeles veldig nytt, men det er vårt inntrykk at denne situasjonen ikke har gjort det vanskeligere å finne vertsfamilier. Vi vet av erfaring at de aller fleste vertsfamilier uansett ikke registrerer seg før sommeren. Imidlertid ser vi allerede familier som ønsker å være vertsfamilie fra august, nettopp fordi vi globalt trenger å komme nærmere hverandre i korona-situasjonen.

8.Er det trygt å reise til et vertsland der helsesystemet fremdeles kan være overbelastet etter korona?

Vi sender selvfølgelig bare til land som anses å være trygge. Ungdommene reiser dessuten med en god, internasjonal helseforsikring i ryggen.

9.Kan vi vente med å betale deltakeravgiften til senere på sommeren, når vi er helt sikre på at ungdommene kommer til å reise?

Vi fortsetter søknads- og betalingsprosessen som planlagt. Ettersom vi er en ideell organisasjon, tilsvarer deltakeravgiften utgiftene våre. Disse utgiftene har vi fortløpende. Vi må derfor fastholde betalingsplanen som tidligere oppgitt.