AFS Norge Internasjonal Utveksling er en internasjonalt rettet, ideell frivillig medlemsorganisasjon som skaper interkulturelle læringsmuligheter for å hjelpe mennesker å utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden. Vi søker ansatt i ny stilling som medarbeider med fokus på interkulturell læring.

Les mer om AFS.  

Arbeidsoppgaver:
Stillingen innebærer hovedansvaret for å fremme organisasjonens profil som tilbyder av interkulturell kompetanse. Arbeidet omfatter blant annet:

 • Styrke våre relasjoner til skoler, utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører.
 • Å jobbe for at AFS har en tydelig stemme i det offentlige rom knyttet til temaer rundt interkulturell læring
 • Videreutvikle, samt utvikle nye, konsepter for interkulturelle læring til både interne og eksterne aktører.

Kvalifikasjoner:
Stillingen innebærer direkte kontakt med våre frivillige, programdeltagere og andre relevante aktører. Dette krever gode evner til kommunikasjon og formidlingsevne. Videre ønsker vi at du har:

 • Minimum utdannelse på bachelornivå eller relevant erfaring; gjerne innenfor organisasjonsdrift og/eller prosjektledelse.
 • Bred erfaring med å holde kurs og gode pedagogiske egenskaper.
 • Kjennskap til, og erfaring fra, arbeid i AFS eller andre frivillige organisasjoner, men dette er ikke et krav.

Personlige egenskaper:
AFS Norge er en arbeidsplass hvor man løser mange, varierte, og til tider kompliserte oppgaver, gjerne på kort tid. Dette betyr enkelte perioder med høyt tempo, og da er det en fordel at du:

 • Er ansvarlig, trygg og kan jobbe under tidvis høyt arbeidspress.
 • Har evne til å prioritere og ta initiativ, både selvstendig og i team, med godt humør.
 • Har forståelse for kulturelle forskjeller og erfaring fra arbeid med interkulturell kommunikasjon og/eller i et internasjonalt miljø.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter statens satser, 100 % prosjektstilling på 2 år med innledende 6 mnd. prøvetid.
 • Et dynamisk, utviklende og trivelig arbeidsmiljø
 • Verdibasert, ideelt organisasjonsarbeid i et internasjonalt nettverk
 • Gode pensjons– og forsikringsordninger

Tiltredelse etter avtale. Arbeidet utføres på vårt kontor på Carl Berner i Oslo som er organisasjonens sekretariat. Det er en flat struktur, der 14 ansatte og praktikanter samarbeider tett om de ulike oppgavene rundt organisasjonens drift. Det må tidvis påregnes å jobbe kvelder og helger.

Skriftlig søknad vedlagt CV, attester og referanser sendes innen 6. januar 2017 til generalsekretær Marit Grønskei, på [email protected] .  Merk Søknaden med «Interkulturell læring».

Intervju vil finne sted fortløpende og aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

For spørsmål om stillingen kontakt [email protected].